Abonament 20

Opłata za druk 100 dyplomów A4 poprzez aplikację ZAPROJEKTUJ DYPLOM.

0.00 PLN


Więcej informacji:
Abonament daje możliwość wydrukowania 100 sztuk dowolnych druków ozdobnych z naszej aplikacji: dyplomów, podziękowań czy listów gratulacyjnych. Abonament jest ważny do wyczerpania puli wydruków. Abonament umożliwia korzystanie z aplikacji na dowolnym stanowisku komputerowym z dostępem do internetu.