Przygotowanie logo

Obróbka cyfrowa znaku graficznego.

100.00 PLN

Więcej informacji:
PRZYGOTOWANIE LOGO - obróbka cyfrowa znaku graficznego, np. odtworzenie wektorowe logo na podstawie bitmapy o niskiej rozdzielczości. Przygotowane logo w ramach ceny udostępniamy w formie elektronicznej.